Länk nytt

Länk Foldrar
Det finns lite information om droger i länk foldrarna nedan:
utgivna av Sällskapen Länkarnas Samorganisation att användas på lokalen eller vid information ute i samhället t ex på arbetsplatser, vårdcentraler,sjukhus,skolor mm. Klicka på länkarna nedan för att läsa foldrarna. Det krävs Adobe Reader för att kunna läsa foldrarna, ett gratisprogram som Du kan ladda ner från Adobes Hemsida